Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’deki Kalkınma Planlarında Çevre Sorunları
(Environmental Problems in Development Plans in Turkey )

Türkiye’deki Kalkınma Planlarında Çevre Sorunları

 
Yazar : Abdullah TÜRKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 89-102
DOI Number: :
Cite : Abdullah TÜRKER , (2020). Türkiye’deki Kalkınma Planlarında Çevre Sorunları. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), p. 89-102. Doi: 10.26579/jocures.50.
468    578


Özet

Türkiye’de milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararına gerektirdiği önceliklerle yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek üzere 1963-1967 yılları arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Beş yıllık periyotlar halinde devam eden ve ülkenin gelecek beş yıllık dönemde nasıl bir yol izleyeceğinin rotasını çizen planların sonuncusu olan Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2019-2023 arasını kapladığı için 100. yıl Türkiye Planı olarak isimlendirilmiştir. Doküman incelemesi yöntemi kullanılan bu araştırma kapsamında 1963’ten bugüne hazırlanmış olan tüm kalkınma planları incelenerek çevre sorunlarına bakış açısı ve yapılması planlanan çalışmaların değişimi incelenmiştir. Ülkenin gelecek beş yıllık süreçteki önceliklerinin belirlendiği kalkınma planlarında çevre sorunlarına bakış açısı ile verilen önemi amaçlayan bu araştırma sonucunda çevre sorunlarının ayrı bir başlık olarak ilk ele alındığı 1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda çevre sorunlarının tanımı ve kapsamına değinilerek alınacak tedbirler sıralanmıştır. Günümüze yaklaştıkça çevre sorunlarının da artmasına ve çeşitlenmesine paralel olarak planlardaki kapsam ve içeriklerin zenginleştiği görülmektedir. Uluslararası çevre sözleşmelerinin getirdiği yükümlülükler doğrultusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların daha da derinleştiği görülmektedir. Bu durum çevre sorunlarının her geçen gün daha da tehlikeli boyutlara taşındığı günümüzde sürdürülebilir bir gelecek adına ülkemizin üzerine düşen sorumluluğu alma çabasındaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler
Kalkınma Planları, Çevre, Çevre Sorunları

Abstract

In Turkey between 1963-1967, First Five-Year Development Plan was prepared in order to increase national saving, direct the investments for the prior benefits of the society and make social and cultural development. The last of the plans which were prepared for every five year and determined the five-year route of the country, Eleventh Five-Year Development Plan was named as ‘Hundredth Year Turkey Plan’ for the reason that it involved the years between 2019-2023. In this research which has been carried out by using document review method, viewpoint for the environmental problems and change of the works planned have been evaluated by examining all the development plans since 1963. In this research, which aims to examine the viewpoint for the environmental problems in development plans prepared for defining the priorities of five-year terms of the country, we have found out that measures were specified, definitıons and extent of the environmental problems were stated in Third Five-Year Development Plan (1973-1977) which had a separate chapter for the environmental problems for the first time. It can be seen that the extent and the content of the plans flourish in time because of the increase of environmental problems. We can see that ongoing and planned works are deepening by the help of international environment agreements. It indicates that our country is determined to take responsibility in such a period that has increasing environmental problems day by day.Keywords
Development Plans, Environment, Environmental Problems

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri